Het Fort / 1914 - 1918

Mobilisatie

Gedurende de gehele mobilisatieperiode heeft het Fort bij Edam onderdak geboden aan officieren en manschappen van de Vestingartillerie, de Landweer Artillerie en de Infanterie.

Zoals bekend, is Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven en zijn de militaire activiteiten op het fort hoofdzakelijk beperkt gebleven tot oefeningen. De schietoefeningen vonden plaats op een buiten het fortterrein gelegen buitendijks gebied aan de noordkant van de Edamse buitenhaven. Op de plaats van dit schietterrein ligt nu het Strandbad met zijn camping.

 
Edam: militairen van het fort helpen na de watersnood van 1916
(Foto beschikbaar gesteld door de Vereniging Oud Edam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watersnood

In 1916 vond een watersnood plaats en liep een groot deel van Edam en zijn omgeving onder water. De militairen van het fort zijn ingezet bij de redding van vee en inboedels. Daarna is door de manschappen intensief meegewerkt bij het leggen van nooddijken en het herstel en de versterking van de oude dijken. Van deze activiteiten getuigt veel fotomateriaal uit die tijd.

Demobilisatie

In 1916 stond wel vast dat Nederland buiten de oorlog zou blijven. Zeventig procent van de oorspronkelijke fortbemanning werd met groot- of kleinverlof naar huis gestuurd. Voor sommigen van hen, maar ook voor een aantal achterblijvers, stond dat huis in Edam: deze militairen waren inmiddels “gevallen” voor een Edamse schone.


Edam: militairen van het fort en Edamse burgers
(Foto beschikbaar gesteld door de Vereniging Oud Edam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 werd ook het resterende deel van de fortbemanning naar huis gestuurd. De bewapening werd grotendeels ontmanteld en afgevoerd.

Interbellum

Hierna is het fort decennia lang ongebruikt gebleven. Pas in het zicht van de Tweede Wereldoorlog heeft het fort weer een functie gekregen, zij het een geheel andere. Voor de oorspronkelijk bedoelde taken was het fort toen immers al verouderd als gevolg van onder andere modern geschut en munitie en de komst van de luchtmacht.

WINTER-OPENSTELLINGEN 2016-2017
 
FEBRUARI 2017

 
woensdag 15 februari
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 februari
10.30 u – 15.00 u
  
  
25 Februari: Vogelhuisjes timmeren
Op zaterdag 25 februari kunnen jongens en meisjes weer vogelhuisjes timmeren in het fort, o.l.v. de vrijwilligers. Ouders zijn ook welkom om te assisteren. Tijd: 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er liggen 15 pakketten klaar. Wel graag eerst opgeven bij info@fortbijedam.nl  met vermelding van naam kind en leeftijd. Twee kinderen kunnen ook samen een huisje maken. De prijs is € 5,- per vogelhuisje.
 
 
MAART 2017
 
woensdag 1 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 8 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 15 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 29 maart
10.30 u – 15.00 u
 
 
Informatie en reserveringen: info@fortbijedam.nl
 
N.B.: Bij alle openstellingen zijn gidsen beschikbaar voor rondleidingen. Bezoekers kunnen ook m.b.v. een korte beschrijving op eigen gelegenheid het fort verkennen.