Algemene Voorwaarden & Auteursrechten

Algemene voorwaarden

voor bezoekers van het Fort bij Edam

1.       Toegang tot het fortterrein

1.1.    Het fortterrein mag alleen betreden worden tijdens de normale openstellingstijden, op afspraak of tijdens evenementen.

1.2.    Motorvoertuigen en fietsen kunnen gratis gestald te worden op het daarvoor aangewezen gedeelte van het buitenterrein van het fort.
Als dit (vrij kleine) parkeerterrein vol is dan wordt dat duidelijk aangegeven bij de ingang; in dat geval dient gebruik te worden gemaakt van het eveneens gratis parkeerterrein bij de buitenhaven van Edam (circa honderd meter voorbij het fort).
Auto's met aanhangers, campers en bussen dienen daar in elk geval geparkeerd te worden.

1.3.    Zonder gids is het niet toegestaan zich buiten het aangegeven publieke terreingedeelte te begeven.

1.4.    Vernieling van de vegetatie, het opschrikken van dieren en het deponeren van groot of klein afval is op het gehele fortterrein en gedurende het hele jaar ten strengste verboden.

2.       Rondleiding

2.1.    Rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Fort bij Edam.

2.2.    Bezoekers dienen gedurende de gehele rondleiding binnen oogafstand van de gids te blijven en diens aanwijzingen stipt op te volgen.

2.3.    Minderjarigen dienen te allen tijde onder directe supervisie van hun ouders of begeleiders te blijven.

 

Auteursrechten

De inhoud van deze web site, teksten zowel als fotomateriaal en andere afbeeldingen, is eigendom van de Stichting Fort bij Edam en is als zodanig auteursrechtelijk beschermd.

Uitzondering daarop vormen de foto’s en afbeeldingen die wij – met vermelding van en met dank aan de rechthebbenden – mochten gebruiken. Wij hebben wat betreft rechten en bronvermelding de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen, maar mochten wij daarin niet volledig geslaagd zijn dan verzoeken wij u vriendelijk om ons daarop te attenderen.

Het is niet toegestaan om tekst of beeldmateriaal van deze website te downloaden of anderszins te gebruiken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Fort bij Edam respectievelijk van de vermelde rechthebbenden.

Wij danken de volgende personen en organisaties van wie wij beeldmateriaal mochten gebruiken:

René Ros
Lex Tempelman
Henny de Groot
Hanno Lans
Kenneth Stamp
Stichting Liniebreed Ondernemen
Stelling van Amsterdam
Vereniging Oud Edam
 
WINTER-OPENSTELLINGEN 2016-2017
 
FEBRUARI 2017

 
woensdag 15 februari
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 februari
10.30 u – 15.00 u
  
  
25 Februari: Vogelhuisjes timmeren
Op zaterdag 25 februari kunnen jongens en meisjes weer vogelhuisjes timmeren in het fort, o.l.v. de vrijwilligers. Ouders zijn ook welkom om te assisteren. Tijd: 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er liggen 15 pakketten klaar. Wel graag eerst opgeven bij info@fortbijedam.nl  met vermelding van naam kind en leeftijd. Twee kinderen kunnen ook samen een huisje maken. De prijs is € 5,- per vogelhuisje.
 
 
MAART 2017
 
woensdag 1 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 8 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 15 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 29 maart
10.30 u – 15.00 u
 
 
Informatie en reserveringen: info@fortbijedam.nl
 
N.B.: Bij alle openstellingen zijn gidsen beschikbaar voor rondleidingen. Bezoekers kunnen ook m.b.v. een korte beschrijving op eigen gelegenheid het fort verkennen.