Het Fort / Overzicht

Spanningen

De geschiedenis van het Fort bij Edam begint in het jaar 1913 toen de bouw van het fort gereed kwam. Maar daaraan ging een periode van vele decennia vooraf waarin de Stelling van Amsterdam, op de tekentafels werd gezet en het Nederlandse parlement zijn goedkeuring moest geven.

Dit allemaal tegen de achtergrond van toenemende internationale spanningen.

Zo werd er eind 19e eeuw door Frankrijk en Duitsland steeds meer geruzied, onder andere over het groothertogdom Luxemburg dat na de afsplitsing van België in 1830 nog altijd onder Nederlands beheer stond.


Observatiekoepel op het dak. (Foto: Stichting Fort bij Edam)

Water

In de Nederlandse militaire strategie had het water (rivieren, onderwaterzettingen) altijd een belangrijke verdedigende rol gespeeld. Vaak, maar niet altijd met succes.

De Hollandse Waterlinie bleek voor de Franse invasiemacht in 1795 geen enkel probleem te zijn: het was januari en het ijs was ruimschoots dik genoeg om snel door te kunnen stoten naar Utrecht en Holland.

Stelling van Amsterdam

Er waren ook al veel eerder verdedigingszones rondom Amsterdam aangelegd. Maar alleen ten zuiden, want daar kwam immers altijd(?) de vijand vandaan. Mis. In 1799 landden tot ieders verrassing, en zeker van de Franse bezettingsmacht, de Engelse en Russische geallieerden bij Callantsoog om Nederland te bevrijden. In allerijl moest een noordelijke verdedigingslinie rond Amsterdam worden opgezet.

Techniek

Tegelijkertijd vonden in de 19e eeuw in rap tempo grote verbeteringen plaats van de geschutstechniek.Het bereik van het moderne geschut nam zienderogen toe, terwijl de oude fortificaties absoluut niet bestand bleken te zijn tegen bijvoorbeeld de nieuwe brisantgranaat. Dat vereiste steeds zwaardere fortificaties – op de slappe Hollandse bodem – en verdedigingslinies op steeds grotere afstand van de te verdedigen objecten zoals de stad Amsterdam.

Gebruik

Het Fort bij Edam is militair-strategisch gesproken alleen echt in gebruik geweest gedurende de beide wereldoorlogen. En alleen in de Eerste Wereldoorlog zoals bedoeld door de ontwerpers van de Stelling van Amsterdam: met 255 officieren en manschappen en uitgerust met vijf kanonnen en negen mitrailleurs.

WINTER-OPENSTELLINGEN 2016-2017
 
FEBRUARI 2017

 
woensdag 15 februari
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 februari
10.30 u – 15.00 u
  
  
25 Februari: Vogelhuisjes timmeren
Op zaterdag 25 februari kunnen jongens en meisjes weer vogelhuisjes timmeren in het fort, o.l.v. de vrijwilligers. Ouders zijn ook welkom om te assisteren. Tijd: 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er liggen 15 pakketten klaar. Wel graag eerst opgeven bij info@fortbijedam.nl  met vermelding van naam kind en leeftijd. Twee kinderen kunnen ook samen een huisje maken. De prijs is € 5,- per vogelhuisje.
 
 
MAART 2017
 
woensdag 1 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 8 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 15 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 29 maart
10.30 u – 15.00 u
 
 
Informatie en reserveringen: info@fortbijedam.nl
 
N.B.: Bij alle openstellingen zijn gidsen beschikbaar voor rondleidingen. Bezoekers kunnen ook m.b.v. een korte beschrijving op eigen gelegenheid het fort verkennen.