Het Fort / Na 1945

Munitieopslag

Van 1948 tot 1984 is het fort door Defensie gebruikt als wapen- en munitieopslagplaats.

Aanvankelijk werd het fort bewaakt door militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en door oud-Korea strijders. Vanaf 1960 lag de bewaking in handen van het Van Heutz regiment.

Koude Oorlog

Midden op het westelijke terreplein bevindt zich een constructie van beton en stalen balken, verzonken in de grond. Wat de functie hiervan is geweest, is niet bekend en wordt nader onderzocht. De bouw ervan vond onder geheimzinnige omstandigheden plaats en zou een proefopstelling voor een versperring kunnen zijn uit de beginperiode van de Koude Oorlog.
 

Kokerschietbaan


Kokerschietbaan. (Foto: Stichting Fort bij Edam)
Rond 1951 is op het buitenfortterrein een overdekte kokerschietbaan gebouwd voor schietoefeningen door de Nationale Reserve en de politie.
 

Staatsbosbeheer

In 1986 had het fort voor Defensie helemaal afgedaan en is het overgegaan naar Staatsbosbeheer. Dat had te maken met de unieke bodemstructuur en de jarenlange relatieve rust op het fortterrein, als gevolg waarvan  er inmiddels een bijzonder gevarieerde flora en fauna was ontstaan rond het fort.

Ook in de periode na 1986 bleef het fortterrein, inmiddels een natuurreservaat, in principe afgesloten voor bezoekers. Buiten het broedseizoen was bezoek weliswaar toegestaan, maar daarvoor ontbrak bij Staatsbosbeheer eigenlijk de menskracht. De fortgebouwen zelf hadden voor Staatsbosbeheer niet de eerste prioriteit en van onderhoud was in die jaren dan ook nauwelijks sprake.

Eenentwintigste eeuw

In 2005 is de Stichting Fort bij Edam opgericht. Deze stichting heeft een gebruikersovereenkomst met Staatsbosbeheer en zorgt sindsdien voor het onderhoud van de fortgebouwen en het fortterrein, voor rondleidingen en voor promotie van dit unieke militair- en cultureel-historische object.

WINTER-OPENSTELLINGEN 2016-2017
 
FEBRUARI 2017

 
woensdag 15 februari
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 februari
10.30 u – 15.00 u
  
  
25 Februari: Vogelhuisjes timmeren
Op zaterdag 25 februari kunnen jongens en meisjes weer vogelhuisjes timmeren in het fort, o.l.v. de vrijwilligers. Ouders zijn ook welkom om te assisteren. Tijd: 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er liggen 15 pakketten klaar. Wel graag eerst opgeven bij info@fortbijedam.nl  met vermelding van naam kind en leeftijd. Twee kinderen kunnen ook samen een huisje maken. De prijs is € 5,- per vogelhuisje.
 
 
MAART 2017
 
woensdag 1 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 8 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 15 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 22 maart
10.30 u – 15.00 u
 
woensdag 29 maart
10.30 u – 15.00 u
 
 
Informatie en reserveringen: info@fortbijedam.nl
 
N.B.: Bij alle openstellingen zijn gidsen beschikbaar voor rondleidingen. Bezoekers kunnen ook m.b.v. een korte beschrijving op eigen gelegenheid het fort verkennen.